قابل توجه آندسته از دانشجویانی که در ترم دوم 99-98 دروس عملی ( آزمایشگاه و کارگاه ) را اخذ نموده اند

قابل توجه آندسته از دانشجویانی که در ترم دوم 99-98 دروس عملی ( آزمایشگاه و کارگاه ) را اخذ نموده اند


جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.