نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست تجهیزات

فهرست تجهیزات


فهرست تجهیزات

 

دستگاه اندازه­ گیری غلظت خمیرکاغذ

Consistency Determination Apparatus

دستگاه اندازه­ گیری درجه روانی خمیرکاغذ

Beating & Freeness Tester

دایجستر تحقیقاتی آزمایشگاهی

Laboratory Research Digester

دستگاه پالایش خمیرکاغذ

Laboratory Beater  (PFI Mill Type)

ویسکوزمتر

Viscosity Meter (Falling Ball Method)

بازکننده الیاف خمیرکاغذ (همگن­ساز)

Pulp Disintegrator

اندازه­ گیر عدد کاپا ( تمام اتوماتیک)

Kappa Number Analyzer (Fully Automatic)

سلول آزمایشگاهی مرکب­ زدایی به روش شناورسازی

Laboratory Flotation De-Inking Cell

پالاینده آزمایشگاهی(ولی بیتر)

Laboratory Valley Beater

خمیرساز با غلظت بالا

High Consistency Pulper (Formax Type Pulper)

دستگاه اتوزن آزمایشگاهی

Laboratory Calender

دستگاه اندازه­ گیری مقدار Cobb   

Cobb Sizing Tester

دستگاه دیجیتالی اندازه­ گیری مقاومت به ترکیدگی

Digital Bursting Strength Tester

دستگاه الکترونیکی اندازه­گیری مقاومت به پاره­ گی

Electronic Tearing Resistance Tester

دستگاه  الکترونی اندازه گیری مقاومت به کشش یونیورسال(عمودی)

Electronic Universal Tensile Tester (Vertical Model)

دستگاه دیجیتالی مقاومت به کشش داخلی (مقاومت به کشش در جهت ضخامت)

Digital Internal Bond Tester(z-direction tensile strength)

دستگاه اندازه­ گیری مقاومت به فشردگی دهانه کوتاه

Short Span Compression Strength Tester

دستگاه اندازه­ گیری مقاومت به تا شدن

Folding Endurance Tester

میکرومتر اتوماتیک دیجیتالی اندازه­گیری ضخامت

Automatic Digital Thickness Micrometer  

دستگاه اندازه­ گیری مقاومت به سوراخ شدن

Puncture Resistance Tester

دستگاه­های اندازه­ گیری سفتی

Crease Stiffness Tester   & Electronic Stiffness Tester

دستگاه­ اندازه­ گیری مقاومت به لهیدگی

Electronic Lab Crush Tester

دستگاه اتوماتیک پرس کاغذ دست ساز

Automatic Sheet Press

دستگاه الکترونی اندازه­ گیری نفوذپذیری و زبری

Electronic Roughness & Permeance Tester

دستگاه اندازه ­گیری درجه روشنی، ماتی و رنگ

Computerized Brightness, Opacity & Color Tester

دستگاه براقیت­ سنج دیجیتالی

Digital Gloss Meter (Photo volt type)

دستگاه خشک ­کن ورق کاغذ

Sheet Dryer

رطوبت سنج سیار الکترونی

Portable Electronic Moisture Meter

انواع کاتر

Cutters

ترازوی دیجیتالی

Electronic Balance