فراخوان پذیرش شرکتهای رشدی و در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور فنی فومن

فراخوان پذیرش شرکتهای رشدی و در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور فنی فومن


 

فراخوان پذیرش شرکت‌های توسعه‌ای و رشدی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور افزایش هم‌افزایی علمی و ارتقای فناوری جهت استقرار در ساختمان‌های واقع در پردیس فنی فومن، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان (پاکدشت)، منتشر شد. شرکت‌های متقاضی استقرار می‌توانند از طریق سایت http://stp.ut.ac.ir/ فایل‌های مورد نیاز را دریافت کرده و با مطالعه راهنمای پذیرش، پس از تکمیل دقیق، بهمراه سایر مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارسال کنند.

بر اساس اعلام پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، آخرین مهلت بابت ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان روز یک شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه امسال است و به درخواستهای ارسالی پس از زمان مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

متن فراخوان