فراخوان همکاری و استخدام گروه صنعتی ایران خودرو

فراخوان همکاری و استخدام گروه صنعتی ایران خودرو


دانش آموختگان محترم بدینوسیله به اطلاع می‌رساند گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تقویت علمی و مهارتی از جوانان فارغ التحصیل متعهد و متخصص واجد شرایط بومی استان تهران و البرز از طریق آزمون علمی و مصاحبه‌های فنی و تخصصی برای همکاری دعوت به عمل می‌آورد. برای اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش مراجعه نمائید.

خلیل میر خانی مدیر آموزش و توسعه کارکنان ایران خودرو