فراخوان دانشجویان جدید_الورود تسهیلات_بنیاد_96-97

فراخوان دانشجویان جدید_الورود تسهیلات_بنیاد_96-97


 

به استحضار می رساند سامانه بنیاد نخبگان (ثریا) جهت ثبت نام و ارائه درخواست دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-96  برای بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان فعال گردیده است. لذا پردیس/ دانشکده ها ضروری است  به نحو مقتضی به دانشجویان جدید الورود حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) اطلاع رسانی نماید تا به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا 96/7/20 نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

 

پیوست یک                    

پیوست دو

فراخوان_دانشجویان_جدید_الورود_تسهیلات_بنیاد_96-97