فراخوان حمایت از پایان نامه ها ی شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقی ( 12 عنوان)(24 آبان)

فراخوان حمایت از پایان نامه ها ی شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقی ( 12 عنوان)(24 آبان)


به پیوست تصویر نامه شماره گ ۳۰ /‏۰۰۲/‏ ۱۷۳۳۳ مورخ ۱۰/ ۰۸ /‏۱۴۰۰ رئیس پژوهش و فناوری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در خصوص فراخوان حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی (۱۲ عنوان) جهت استحضار ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید به گروه‌های آموزشی و اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مرتبط آن دانشکدگان‏‬ ‏‬ اطلاع رسانی فرمایند.