فراخوان ثبت نام بورسیه دانشجویان برتر

فراخوان ثبت نام بورسیه دانشجویان برتر


ضمن ارسال فراخوان بنیاد حامیان دانشگاه، به اطلاع می‌رساند هرساله تعدادی از دانشجویان مشمول بهره مندی ازبورسیه بنیاد حامیان دانشگاه می‌گردند. لذا خواهشمنداست به نحو مقتضی مراتب به دانشجویان اطلاع رسانی گردد. آخرین فرصت ثبت نام سامانه بنیاد مذکور ۱۱/‏۷/‏۱۳۹۸‬ می‌باشد.

فراخوان بنیاد حامیان دانشگاه