فراخوان بیست وچهارمین المپیاد علمی دانشجویی سال 98

فراخوان بیست وچهارمین المپیاد علمی دانشجویی سال 98


 

فراخوان بیست وچهارمین المپیاد علمی دانشجویی سال 98

ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۲۹۷۷۱ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی در سال ۹۸، خواهشمنداست دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی به دانشچویان ، بر اساس مفاد نامه مذکور دانشجویان متقاضی حائز شرایط (شاغل به تحصیل در نیمسال دوم ۹۸-۹۷) جهت شرکت در المپیاد مذکور در اردیبهشت ۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۵ /‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ به این دفتر منعکس گردد.

نامه دانشگاه تربیت مدرس