عدم صدور گواهی اشتغال در تاریخ های 1397/8/12 الی 1397/8/15

عدم صدور گواهی اشتغال در تاریخ های 1397/8/12 الی 1397/8/15


 

 عدم صدور گواهی اشتغال در تاریخ های 1397/8/12 الی 1397/8/15

به استحضار می رساند ؛ براساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به علت انجام اصلاحات  درمراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل  ، ارائه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل از تاریخ 1397/8/12 الی تاریخ 1397/8/15  امکان پذیر نمی باشد.خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به دانشجویان اطلاع رسانی گردد.