عدم رعایت حد نصاب برای تشکیل کلاس در نیمسال 4002(31 فروردین)

عدم رعایت حد نصاب برای تشکیل کلاس در نیمسال 4002(31 فروردین)


به استحضار می رساند: دروس عمومی مرتبط با دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به شرح ذیل، به دلیل عدم رعایت حد نصاب لازم برای تشکیل کلاس در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حذف می گردند. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان آن واحد که در گروه های درسی مذکور وجود دارند نسبت به انتخاب گروه دیگر بدون تداخل زمانی اقدام نمایند.

۱- درس اندیشه ۱ با شماره ۱۱۲۰۰۰۱-۲۵ با استاد آقای علی اصغر ترکاشوند

2-درس اندیشه 1 با شماره 1120001-24 با استاد آقای سیدابوالفضل حسینی

۳- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۳2 با استاد آقای امیر رحمانی

4- درس اندیشه 2 با شماره 1120002-33 با استاد آقای امیر رحمانی

5- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۴۸ با استاد آقای حسن علیدادی سلیمانی

6- درس اندیشه 2 با شماره 1120002-49 با استاد سید علی اکبر فاطمی

7- درس اخلاق اسلامی با شماره ۱۱۲۰۰۰۶-۳۱ با استاد آقای سیدحمیدرضا میرعظیمی

8- درس انقلاب اسلامی با شماره ۱۱۲۰۰۰۹-۲۲ با استاد آقای اسماعیل صالحی

9-درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با شماره 1120012-33 با استاد حامد آل یمین