شروع فعالیت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

شروع فعالیت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری


بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر امکان فعالیت و حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ازتاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۷، به استحضار می‌رساند کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که نیاز به خوابگاه ندارند می‌توانند با رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های بهداشتی در پردیس / دانشکده‌های مربوط حضور یابند و به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی خود ادامه دهند.

شایان ذکر است دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که متقاضی سکونت در خوابگاه هستند، برابر مقررات اعلام شده برای پذیرش دانشجویان دکتری، از طریق سامانه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نموده تا در صورت داشتن شرایط لازم از جمله ثبت پیشنهاده و تأیید استاد راهنما و دانشکده اقدامات بعدی صورت پذیرد.