سمینار"تفکر استراتژیک در شرایط پیش پینی ناپذیر"

سمینار"تفکر استراتژیک در شرایط پیش پینی ناپذیر"


شتابدهنده آیتک با همکاری، پردیس دانشکده‌های فنی و پلتفرم اینوونت، سمینار"تفکر استراتژیک در شرایط پیش پینی ناپذیر" را در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۹ به مدت ۲ ساعت از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار خواهد نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید. با تشکر

محورهای سمینار:

  • اجزا و ابعاد تفکر استراتژیک
  • تکنیک‌های تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی‌ناپذیر
  • تفکر استراتژیک و آینده پژوهی
  • پرسش و پاسخ