زمان برگزاری آزمون ورودی مقطع دکتری ( Ph.D ) و کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399

زمان برگزاری آزمون ورودی مقطع دکتری ( Ph.D ) و کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399


( آنی )

 

 

           احتراماً پیرو نامه های  شماره 8886/پ/122 مورخ 1399/02/01 و شماره  14026/پ/122 مورخ 1399/02/09 به پیوست نامه  شماره 5836 مورخ 1399/02/22 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص زمان برگزاری آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D )  و کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال 1399 ، جهت استحضار و دستور  اقدام لازم ارسال می گردد.

پیوست یک

پیوست دو