زمان ارسال درخواست تمدید سنوات(اضافی)

زمان ارسال درخواست تمدید سنوات(اضافی)


آگهی پیوست درخصوص درخواست‌های تمدید سنوات اضافی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت ابلاغ به دانشجویان اطلاع رسانی می گردد. لازم است تا درخواست سنوات اضافی برای ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی حداکثر تا اول مرداد ماه و برای ثبت نام در نیمسال دوم، حداکثر تا اول دیماه همان سال تحصیلی جهت بررسی ارسال گردند. بدیهی است درخواست‌هایی که در پیشخوان سامانه جامع آموزش بعد از تاریخ‌های مذکور ارسال شوند با تأخیر اقدام خواهد شد و عواقبی همچون عدم ایجاد سرترم، انتخاب واحد و … به عهده دانشجو خواهد بود.

پیوست