روزی با دانشگاه تهران با شعارمن دانشگاه تهرانی هستم

روزی با دانشگاه تهران با شعارمن دانشگاه تهرانی هستم


 

روزی با دانشگاه تهران» با شعار «من دانشگاه تهرانی هستم» برگزار می‌شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://cultural.ut.ac.ir/?p=4972