رای ک م خ در خصوص مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(28 شهریور)

رای ک م خ در خصوص مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(28 شهریور)


پیرو نامه‌های شماره ۱۳۱۸۵۸/ پ /۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ و ۱۲۲/۷/۱۳۳۹۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ به استحضار می‌رساند: موضوع تمدید سنوات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و به شرح ذیل تصویب شد:

۱- با تمدید سنوات و دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد (نمیسال ۷) و دانشجویان دکتری تخصصی (نیمسالهای ۱۱و ۱۳) تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۵ با ایجاد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بدون پرداخت هزینه مقرر موافقت شد. در صورت عدم دفاع تا تاریخ فوق، از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۶ مشمول پرداخت شهریه روز شمار خواهند بود. ضمناً"عواقب ناشی از عدم تأیید معافیت تحصیلی سنوات ارفاقی توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا و عدم امکان ثبت نام در مقطع بالاتر به عهده دانشجو می‌باشد.

۲- دفاع سایر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دارای سنوات مازاد (به استثنای بند ۱)، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و تأیید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.

مراتب به اطلاع دانشجویان ذینفع رسانده می شود.