راه اندازی مدل دووجهی در سامانه جامع آموزش

راه اندازی مدل دووجهی در سامانه جامع آموزش


پیرو نامه شماره ۷۸۷۰۸۸۱ به تاریخ ۳۰/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ و به استناد نامه شماره ۷۸۹۲۳۶۴ به تاریخ ۱۲/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه به استحضار می‌رساند: با عنایت به ایجاد برنامه‌های درسی دووجهی در سامانه جامع آموزش توسط کارشناسان محترم این مدیریت، ایجاد زیرساخت‌های لازم و ضروری جهت اجرایی کردن این فرآیند و تعریف گردش کار درخواست دوره دووجهی توسط دانشجو بر اساس مدل تأیید شده در جلسات تحلیل توسط همکاران محترم مرکز فناوری اطلاعات، سامانه جامع آموزش آماده اجرای این فرآیند از جمله درخواست دانشجو و تأیید آن و همچنین انتخاب واحد دانشجویان متقاضی دوره دووجهی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان متقاضی، مدیران محترم گروه‌های آموزشی و کارشناسان گرامی آن پردیس / ‏‬ دانشکده رسانده شود. بدیهی است کلیه موارد کنترل شده در انتخاب واحد مانند ارائه درس و ظرفیت درس و.... که ممکن است به دانشجویان عادی خطا دهد در مورد دانشجویان دو وجهی نیز صادق خواهد بود.

راهنما و فلوچارت درخواست دانشجویان پیوست نامه است.

 

 فلوچارت درخواست ثبت نام رشته دوم دانشجویان  دووجهی 

راهنمای درخواست ثبت نام رشته دوم دانشجویان  دووجهی