راه اندازی بخش فرصت های شغلی دانش آموختگان در سامانه ساجد(18مرداد)

راه اندازی بخش فرصت های شغلی دانش آموختگان در سامانه ساجد(18مرداد)


به پیوست تصویر نامه مورخ ۳ / ۵‬ /‏۱۴۰۱ (به همراه ضمیمه مربوطه) مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص اعلام راه اندازی بخش فرصت های شغلی تخصصی جهت دانش آموختگان جویای کار، ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید به گروه‌های آموزشی و اعضای محترم هیأت علمی مرتبط آن دانشکدگان / ‏‬ دانشکده اطلاع رسانی فرمایند. با تشکر