راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی

راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی


 

راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی

به پیوست راهنمای ارتباط دانشجویان با کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی از طریق سامانه its3 جهت صدور دستور ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌گردد.

راهنما