- یک‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۸

دومین مرحله فرآیند شناسایی آحاد اجتماعات ادبی کشور و انتخاب برگزیدگان ادبی جهت برخورداری از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

دومین مرحله فرآیند شناسایی آحاد اجتماعات ادبی کشور و انتخاب برگزیدگان ادبی جهت برخورداری از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان


 

دومین مرحله فرآیند شناسایی آحاد اجتماعات ادبی کشور و انتخاب برگزیدگان ادبی جهت برخورداری از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند متن کامل آیین نامه مذکوردر وبگاه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل رؤیت می باشد.

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران