دوره های بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

دوره های بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


اطلاع رسانی در خصوص دوره های بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

به استحضار می‌رساند اطلاعیه پذیرش دانشجو از طریق شیوه‌نامه در دوره‌های بین المللی (به زبان انگلیسی) پردیس کیش با مجوز معاونت محترم آموزشی دانشگاه روی سایت پردیس کیش و دانشگاه تهران قرار گرفته است.

اطلاعیه پیوست