دستورالعمل آموزشی دانشگاه(شماره2)

دستورالعمل آموزشی دانشگاه(شماره2)


ضمن سپاس از همراهی و مشارکت ارزشمند ،در پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه و پیرو بخشنامه‌های قبلی، با توجه به شرایط کنونی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، به منظور تداوم برگزاری کلاس‌ها و ارائه تسهیلات لازم به دانشجویان، دستورالعمل آموزشی دانشگاه، ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، با مشارکت اعضای شورای آموزشی تدوین و جهت اجرا ابلاغ می‌شود. خواهشمند است مفاد دستورالعمل به نحو مقتضی به اطلاع مدیران محترم و اعضای محترم هیأت علمی ودانشجویان گرامی رسانده و نسبت به اجرای آن اقدام لازم بعمل آید.

دستورالعمل آموزشی دانشگاه