در خصوص معرفی دانشجویان همکار در طرح های پژوهشی کاربردی خاتمه یافته به بنیاد ملی نخبگان

در خصوص معرفی دانشجویان همکار در طرح های پژوهشی کاربردی خاتمه یافته به بنیاد ملی نخبگان


به استحضار می‌رساند معرفی دانشجویان همکار در طرح‌های پژوهشی کاربردی اساتید محترم، جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، در صورتی امکان صدور معرفی نامه به بنیاد ملی نخبگان از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه را دارد که جذب و تاریخ خاتمه یافتگی آن در سامانه RTIS ثبت شده باشد، لذا خواهشمند است با عنایت به شرط از پیش گفته شده، جهت معرفی دانشجویان به این معاونت از طریق اتوماسیون و فرم پیوست اقدام نمایند . شایان ذکر است جهت جلوگیری از مراجعات و مکاتبات غیرضروری دانشجویان ، دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به آگاهی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی و اساتید محترم آن دانشکده اطلاع رسانی گردد. باتشکر