در خصوص متقاضیان میهمانی و انتقال به دانشگاه اصفهان(1 آذر)

در خصوص متقاضیان میهمانی و انتقال به دانشگاه اصفهان(1 آذر)


به پیوست نامه  شماره 1400/143569   مورخ 1400/08/18  دانشگاه اصفهان در خصوص  عدم پذیرش تقاضای مهمان/ انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، جهت اطلاع رسانی به دانشجویان عزیز  ارسال می گردد.