در خصوص جذب دانش آموختگان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد(12 دی)

در خصوص جذب دانش آموختگان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد(12 دی)


به پیوست نامه  شماره 346/10/2867 مورخ 1400/09/27 شرکت مدیریت تولید برق بیستون ( سهامی خاص)  در خصوص جذب دانش آموختگان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد  شامل رشته های مهندسی شیمی ، شیمی (شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی و شیمی کاربردی) ، جهت اطلاع رسانی به دانشجویان عزیز ارسال می گردد.