در خصوص امکان حذف اضطراری دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

در خصوص امکان حذف اضطراری دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399


 بر اساس مصوبات شورای آموزشی مورخ 1400/2/21 در خصوص امکان حذف اضطراری دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399  به استحضار می رساند : حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی و حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال  دوم  سال تحصیلی  1400-1399 نیز بلامانع  می باشد.