در خصوص استفاده دانشجویان از آزمایشگاه در ایام تعطیل

در خصوص استفاده دانشجویان از آزمایشگاه در ایام تعطیل


 

در خصوص استفاده دانشجویان از آزمایشگاه در ایام تعطیل

دانشجویان محترم جهت استفاده از آزمایشگاه  در خارج از اوقات اداری،لازم است فرم درخواست را حداقل سه روز کاری زودتر از تاریخ مورد نظر به امور پژوهشی اعلام فرمایند تا هماهنگی های لازم انجام گردد.