در خصوص اخذ کارآموزی با دروس دوره مجازی

در خصوص اخذ کارآموزی با دروس دوره مجازی


 

در خصوص اخذ کارآموزی با دروس دوره مجازی

اعلام نظر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

 پیرو نامه شماره ۲۴۷۵۱۵/پ/۱۲۱ مورخ ۲۲/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ به استحضار می‌رساند؛ موضوع اخذ همزمان کارآموزی با گذراندن دروس به صورت حضوری یا نیمه حضوری در جلسه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۳۹۷‬ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و با اخذ کارآموزی همزمان بااخذ دروس، مخالفت بعمل آمد.