در خصوص اجرای فرآیند ثبت پروپوزال و دفاع پایان نامه / رساله دانشجویان در سامانه جامع آموزش

در خصوص اجرای فرآیند ثبت پروپوزال و دفاع پایان نامه / رساله دانشجویان در سامانه جامع آموزش


پیرو استقرار و اجرای فرایند ثبت پروپوزال و دفاع پایان نامه / ‏‬ رساله دانشجویان در سامانه جامع آموزش به استحضار می‌رساند فرآیند فوق سامانه سپاری شده و امکان ثبت دستی به هیچ وجه وجود ندارد و در ادامه این فرآیند برای دفاع نهایی نیز دانشجویان ملزم هستند درخواست خود را صرفاً از طریق پیشخوان خدمت ارسال نمایند و مجوز اتوماسیونی دیگر صادر نخواهد شد. خواهشمند است دستور فرآیند زیر ابلاغ و اطلاع رسانی گردد:

مراحل شروع درخواست و بارگذاری دفاع:

- ثبت درخواست دفاع در سامانه (پیشخوان خدمت)

- تکمیل اطلاعات در فرم درخواست دفاع

- بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه

-انتخاب گزینه ارجاع به کارشناس دانشکده

- بررسی درخواست دانشجو توسط کارشناس (تأیید / ‏عدم‬ تأیید) در صورت عدم تأیید علت مشخص گردد، در صورت تأیید: چاپ صورتجلسه دفاع / ‏چاپ‬ دعوتنامه و اطلاعیه توسط کارشناس دانشکده

پیوست