درگذشت سرکار خانم مهندس مریم عامری (ورودی ۷۵ دانشکده فنی کاسپین)

درگذشت سرکار خانم مهندس مریم عامری (ورودی ۷۵ دانشکده فنی کاسپین)


 

نتیجه تصویری برای انا لله وانا الیه

 

با نهایت تآسف و تاثر، درگذشت سرکار خانم مهندس مریم عامری (ورودی ۷۵ دانشکده فنی کاسپین) را در سانحه دردناک سقوط هواپیما  تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.