دانشجویان جامانده از معاینات سلامت

دانشجویان جامانده از معاینات سلامت


 

دانشجویان جامانده از معاینات سلامت ورودی سال تحصیلی 99-1398

پیرو جلسه مشترک مدیران آموزشی و دانشجویی با حضور معاون محترم دانشجویی در دفتر معاونت محترم آموزشی و با توجه به روال سالهای قبل با هدف فراگیر نمودن معاینات ارزیابی سلامت دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع خواهشمند است دستور فرمایند اجباری بودن انجام معاینات سلامت جهت  انتخاب واحد نیم سال دوم برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹- ۹۸  (بغیر از دوره های مجازی و پردیس های خارج از تهران) در سامانه اجرا گردد. لازم بذکر است در صورت اطلاع رسانی این مرکز با پیش بینی افزایش مراجعات آمادگی پذیرش و ارائه خدمات برای دانشجویان جامانده از معاینات ارزیابی سلامت مهر ۹۸ را دارد.