نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر293

خبر293


استفاده از شبکه اجتماعی خانواده دانشگاه تهران-دانشجویان جدیدالورود

94/06/18

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به استحضار می رساند یکی از خدمات منحصر به فرد مرکز آموزش های الکترونیکی, شبکه اجتماعی خانواده بزرگ دانشگاه تهران می باشد که نسخه آزمایشی آن با توجه به جو فرهنگی مناسب این شبکه با استقبال خوب دانشجویان و اساتید همراه بوده است. لذا پیشنهاد می گردد جهت آشنا یی دانشجویان جدید الورود  (دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد) با فضای دانشگاه, به آدرس  http://utec.ut.ac.ir مراجعه فرمایید تا از طریق آن بتوانند با یکدیگر در ارتباط بوده و از تجارب دانشجویان دیگر نیز استفاده نمایید. همچنین امکان ثبت کارشناسان دانشکده ها, اساتید و گروه بندی کاربران نیز در این شبکه وجود دارد که می توان از این امکان برای پاسخ گویی به سوالات و جلوگیری از سردرگمی دانشجویان جدید الورود در محیط دانشگاه, استفاده نمود.