نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر288

خبر288


اطلاعیه متقاضیان خوابگاه

94/06/15

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی سکونت در خوابگاه ها می رساند، به منظور رعایت قوانین و مقررات بهداشتی، دانشکده از ابتدای سال تحصیلی 94-95 مسئولیتی در قبال تهیه تشک واحدهای خوابگاهی ندارد و تهیه کلیه ملزومات شخصی بر عهده دانشجویان  می باشد.

                                                                     با تشکر، امور دانشجوئی دانشکده