نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر283

خبر283


لزوم انتخاب درس سمینار کارشناسی ارشد طی دو نیمسال

94/05/07

 پیرو مذاکرات به عمل آمده با دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه  ، به استحضار می رساند با توجه به اینکه حالت درس سمینار کارشناسی ارشد آن دانشکده در سیستم جامع آموزش ، سمینار می باشد ، لذا جزء دروس خاص بوده  و دانشجو موظف بوده در دو ترم درس فوق را اخذ نماید ، که وضع نمره درس ، در سیستم جامع آموزش  در اولین ترم اخذ شده توسط دانشجو به صورت ناتمام و در ترم دوم به صورت نمره درج می گردد.

لازم است موارد زیر در خصوص ثبت درس سمینار دانشجویان در سیستم جامع ، به اطلاع کارشناسان محترم تحصیلات تکمیلی آن دانشکده رسانیده شود :

1 -  برای درس سمینار نیاز به تعریف فعالیت خاص از منوی درس -- دروس خاص دانشجو -- تعریف فعالیت های آموزشی - پژوهشی دانشجویان میباشد و این کار حتما" باید بعد  از بازه زمانی ترمیم (حذف و اضافه ) نیمسال دوم اخذ درس انجام پذیرد .

2 - با توجه به اینکه درس سمینار در هر ترم بر اساس نام استاد ارائه می گردد ، لذا لازم می باشد کد ارائه شده درس در هر دو ترم برای  استاد درس یکسان باشد . ( به عنوان مثال : سمینار کارشناسی ارشد با شماره 8101221  -  کد 01 - ترم 1-93 - استاد آقای دکتر راشد محصل باید برای ترم 2-93 نیز با کد 01 و استاد دکتر راشد محصل ارائه گردد. )