نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر275

خبر275


فراخوان برنامه حمایتی شکوفایی (1) پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

94/04/13

درخصوص فراخوان طرحهای حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به استحضار می رساند اثبات ایده، اولین حلقه از زنجیره تولید ثروت از دانش است که ایده اولیه را به بازار پیوند می دهد. گام اول این زنجیره تحت عنوان برنامه شکوفایی (1) در پارک علم و فناوری اجرایی شده است. هدف از اجرای این برنامه توانمند سازی دانشجویان دانشگاه تهران برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده با هدایت استاد راهنما و در محل آزمایشگاه های اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران است. مشخصات این برنامه به اختصار به این شرح است:

 

  • زمان پذیرش: 2 تیرماه 1394 لغایت 19 تیرماه 1394- با ظرفیت محدود پذیرش

  • مخاطبین: عمدتاً دانشجویان سال سوم به بعد کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

  • حمایت‌ها و مزایا: اختصاص ده میلیون ریال اعتبار خدماتی برای پوشش هزینه‌های شرکت دانشجوی متقاضی در کارگاه‌های ترویجی کارآفرینی و هزینه ارزیابی و نظارت طرح در طول دوره و اختصاص چهل میلیون ریال بابت حمایت از طرح تحقیقاتی ایده. لازم به ذکر است اعتبار تحقیقاتی تخصیص یافته، زیر نظر استاد راهنما هزینه خواهد شد.

  • شرط تخصیص اعتبار: تصویب پروژه کارشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری، تصویب شده در گروه آموزشی و تایید شده توسط پارک

 به منظور کسب اطلاعات بیشتر به سایت پارک علم و فناوری دانشگاه به آدرس www.stp.ut.ac.ir  مراجعه فرمایید.

 

طرح توسعه شرکت های رویشی دانشگاه تهران