نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر269

خبر269


بکارگیری نخبگان وظیفه و همکاران تحقیقاتی با شرکت ایز ایران در قالب طرح کسر خدمت سربازی

94/03/26

ضمن تقدیم تصویر نامه شماره 224-10000/94/4/6370 مورخ 16/2/94 مدیرعامل محترم شرکت ایزایران و جدول نیازمندی های طرحهای کسر خدمتی سال 94 شرکت فوق الذکر، با موضوع بکارگیری نخبگان وظیفه و همکاران تحقیقاتی با شرکت ایزایران در قالب طرح کسر خدمت سربازی، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با سرکار خانم مهندس اصغریان با شماره تماس 88844064 کارشناس مربوطه در شرکت ایزایران تماس حاصل فرمایند.

تصویر نامه