نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر268

خبر268


عدم پذیرش مهمان و انتقال در سال تحصیلی 95-1394 ( تجصیلات تکمیلی- کارشناسی - دکتری عمومی دامپزشکی )

94/03/20

دانشگاه تهران به علت محدودیت ظرفیت پذیرش و امکانات در سال تحصیلی 95-1394 از پذیرش درخواست مهمان و انتقال دانشجو معذور است. صرفاً مواردی که دانشجو در سامانه وزارتخانه ثبت و مدارک لازم و مستندات مربوط به مشکل خاص ارایه نموده باشد  با رعایت مقررات و با توجه به ظرفیت برای انتقال به صورت مهمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

درضمن دانشگاه از پذیرش هر گونه درخواست انتقال دائم و انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی و همچنین درخواستهای انتقال دانشجویان "مقاطع تحصیلات تکمیلی" جداً معذور است.

اطلاعیه