نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر264

خبر264


مصوبه مربوط به دوره تابستان سال 1394دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی

94/03/12

براساس مصوبه جلسه مورخ 15/2/1394 کمیته منتخب شورای آموزشی در تابستان سال 1394 در دانشگاه تهران دوره تابستانی برگزار نمی گردد. موارد ذیل در رابطه با معرفی دانشجویان متقاضی اخذ واحد در دوره مذکور در دانشگاههای دولتی به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-معرفی دانشجویان شاغل به تحصیل (مجاز به ادامه تحصیل) متقاضی اخذ واحدهای درسی به دانشگاههای دولتی شهر تهران و خارج از شهر تهران که مجری دوره به صورت تمام وقت و حضوری هستند (دوره های مجازی و نیمه وقت قابل قبول نمی باشد) با تایید گروه آموزشی مربوط بلامانع است.

2-تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی متقاضی حداکثر 6 واحد و برای دانشجوی شاهد و ایثارگر به شرط فارغ التحصیلی حداکثر 8 واحد می باشد.

3-درصورت ثبت نام دانشجو در دوره تابستانی با پرداخت شهریه در دانشگاه مقصد هیچگونه هزینه ای توسط دانشگاه پرداخت نمی گردد.

4-دروس انتخابی در دانشگاه مقصد باید از نظر سرفصل درس و تعداد واحد منطبق با برنامه دانشگاه تهران باشد.

5- نمرات کمتر از 12 (صفر الی 99/11) غیر قابل قبول می باشد و دانشجو موظف است آنها را مجدداً اخذ و بگذراند.

6- ثبت دروس انتخابی در فرم معرفی انتقال به صورت مهمان دوره تابستانی با تایید گروه آموزشی مربوط و آن معاونت محترم برای ارسال به دانشگاه مقصد الزامی است. 

7-درصورت تغییر دروس معرفی شده در دانشگاه مقصد مراتب باید توسط دانشجوی متقاضی پیگیری و به تایید گروه آموزشی آن پردیس/دانشکده در ابتدای دوره برسد.در غیر این صورت دروس گذرانده شده قابل پذیرش نمی باشد.