نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر256

خبر256


حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی

94/03/02

" پژوهش مادر علم است و همه زمینه های علم نیازمند اصل و بنیان خود هستند."

دکتر نسرین مصفا مجری طرح کاربردی برجسته (دانشیار منتخب بیست و سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه از گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

 

به پیوست تصویر نامه رییس محترم پژوهش و توسعه شرکت پایانه های نفتی ایران در خصوص اعلام آمادگی جهت حمایت از پایان نامه های دانشجویی در موضوعات مورد نیاز آن شرکت ارسال می گردد.

تصویر نامه