نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر254

خبر254


اعلام بازه زمانی انتخاب واحد و دروس کارآموزی /پروژه ترم تابستانی

94/02/22

به اطلاع دانشجویان محترم آن دانشکده / گروه می رساند، که از روز یکشنبه مورخ 20/2/94 لغایت چهارشنبه مورخ 3/4/94 ، نسبت به ثبت درخواست کارآموزی و مراحل تائید آن در سیستم جامع اقدام نمایند. ضمنا" دانشجویان موظف می باشند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 13/4/94 لغایت ساعت 23:59 روز چهارشنبه مورخ 17/4/94 نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی یا پروژه خود در سیستم جامع مبادرت به عمل آورند.

لازم به ذکر است عدم انتخاب واحد در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف از درخواست دانشجو می باشد.ضمناً مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 

 

اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی 94-93