نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر250

خبر250


برگزاری همایش ملی تالش شناسی در دانشکده فنی کاسپین

94/02/21

همایش ملی تالش شناسی در هفته میراث فرهنگی، به میزبانی شهرستان رضوانشهر به مدت 2 روز در تاریخ های دوم و سوم خرداد ماه سال جاری در دانشکده فنی کاسپین(چوکا)، با حضور محققان و نویسندگان داخلی و خارجی برگزار می شود.

 

آدرس الکترونیکی دبیر خانه همایش: www.bastanshenasi-gilan.com

 

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین

پیوست یک  

پیوست دو