نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر246

خبر246


همایش ملی ورزش و سلامت روانی

94/02/19

سومین همایش ملی ورزش و سلامت روانی در تاریخ 9 و10 خرداد ماه سال 1394 برگزارخواهدشد. فایل همایش جهت اطلاع پژوهشگران و علاقمندان به حوزه ورزش و سلامت روانی به پیوست تقدیم می گردد.

فایل سومین همایش ملی ورزش و سلامت روانی