نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر245

خبر245


انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور شاهد و ایثارگر و جهاد دانشگاهی واحد تهران

94/02/13

"هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران گرامی باد"

 

ضمن ارسال تصویر تفاهم نامه همکاری شماره3947/03/93/ص مورخ 1393/11/26 فیمابین این اداره کل و معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد تهران به استحضار می رساند بر اساس تفاهم نامه مذکور، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می توانند از دوره های آموزشی مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی با برخورداری از 35% تخفیف در دوره های عمومی و 20% تخفیف در دوره های تخصصی استفاده نمایند.

 ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان و همکاران معزز شاهد و ایثارگرآن پردیس/دانشکده/موسسه/مرکز/واحد، نسبت به معرفی متقاضیان بر اساس شیوه نامه پیوست و با رعایت دقیق مفاد آن، اقدام فرمایید.

شیوه نامه

پیوست1

پیوست2