نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر243

خبر243


پنجمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

94/02/09

پنجمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار طی روزهای 20 و 21 آبان ماه سال 1394 توسط قطب علمی مواد با کارآیی بالا در محل دانشگاه تهران برگزار می گردد.

اطلاعات مورد نیاز از طریق وبسایت رسمی کنفرانس به آدرس http://ufgnsm15.ut.ac.ir در دسترس می باشد.