نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر240

خبر240


مقاله برتر عضو محترم هیئت علمی دانشکده فنی کاسپین

94/02/06

مقاله جناب آقای دکتر احمد حلاجی ثانی عضو محترم هیات علمی دانشکده با عنوان:

Using genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) methods for determination of interaction parameters in multicomponent systems of liquid–liquid equilibria

به عنوان یکی از 10 مقاله برتر ژورنال Fluid Phase Equilibria  در سالهای 2013 و 2014 انتخاب شد.

لینک خبر:

http://www.journals.elsevier.com/fluid-phase-equilibria/news/congratulations-to-the-authors-of-our-top-cited-articles-flu