نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر238

خبر238


اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص خوابگاهها

94/01/19

"بدینوسیله از دانشجویان محترمی که تا کنون موفق به پرداخت اجاره بهای نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 خوابگاه نشده اند درخواست می شود هر چه سریعتر نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام و با ارائه ی فیش پرداختی به امور دانشجویی مراجعه نمایند تا نسبت به فعال سازی سامانه تغذیه ایشان اقدام شود. با تشکر؛ امور دانشجویی دانشکده"