نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر234

خبر234


افتتاح مرکز رایانه جدید دانشکده فنی کاسپین با حضور آقای مهندس کاظم قلم چی

93/12/06

افتتاح مرکز رایانه جدید دانشکده فنی کاسپین با حضور آقای مهندس کاظم قلم چی رئیس محترم بنیاد علمی و آموزشی قلم چی

 

در تاریخ 3/12/93 مرکز رایانه جدید دانشکده با حضور آقای مهندس کاظم قلم چی، افتتاح شد. در این مراسم که با حضور برخی از نمایندگی های محترم استانی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، نماینده محترم اداره اوقاف شهرستان تالش و همکاران، دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی کاسپین برگزار شد، مرکز رایانه ی جدید دانشکده که با تجهیزات وقف شده از طرف بنیاد محترم علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است، رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

گزارش تصویری مراسم