نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر230

خبر230


اطلاعیه شروع کلاسهای درسی نیمسال دوم 94-93 دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آموزشهای الکترونیکی (مجازی)

93/11/26

 

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی صنایع آموزش الکترونیکی(مجازی) دانشکده های فنی  کاسپین و فومن می رساند، کلاسهای درس  نیمسال دوم 94-93  طبق برنامه هفتگی موجود در سایت دانشکده های فنی کاسپین و فومن از روز یکشنبه مورخ 26/11/93 تشکیل خواهد.

 

آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده های فنی کاسپین و فومن