نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر229

خبر229


ارائه نظر در خصوص ارزیابی کیفیت پژوهش

93/11/25

"هر پژوهشگری دانشگاهی نیست، اما همه دانشگاهیان باید پژوهشگر باشند"

دکتر بهروز محمودی بختیاری استاد پژوهشگر برجسته( منتخب بیست و سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه از دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا)

با سلام و احترام

به استحضار می رساند دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی به مدت دو روز در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت ماه سال آینده با اهداف ذیل و با همکاری مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران در دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد (تصویر فراخوان پیوست می باشد) :

- ایجاد بستری مناسب برای تبادل‌نظر و تعامل حرفه‌ای بین سیاستگذاران و متخصصان آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی

- انتقال یافته‌ها و اشاعه نتایج پژوهش‌های نظری و کاربردی در زمینه ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

- تهیه پشتوانۀ نظری جهت فعال‌سازی نهاد‌های کیفیت بر اساس برنامه‌های توسعه

- زمینه‌سازی جهت استقرار نظام ارزیابی و تضمین کیفیت جهت توانمندسازی مدیران آموزش عالی و اعضای هیأت علمی

- زمینه‌سازی بازنگری در ضوابط پذیرش و ارزیابی دانشجویان با هدف ارتقای کیفیت دانش‌آموختگان در ارتباط با نیاز بازار کار

- فراهم نمودن زمینۀ استقرار ساختار ارزشیابی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

- معرفی شیوه‌های کاربردی تضمین و تعالی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

- ایجاد زمینۀ همکاری علمی بین مدیران دانشگاه‌ها و تخصصان ارزشیابی و تضمین کیفیت

لذا خواهشمند است با عنایت به اهمیت امر پژوهش به عنوان یکی از ارکان مهم در دانشگاه تهران، نسبت به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای محترم هیئت علمی آن واحد در خصوص نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در دانشگاه به این حوزه اقدام فرمائید.

 

پیوست