نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر226

خبر226


تجهیز سایت کامپیوتری و تامین تجهیزات زیرساختی شبکه فناوری اطلاعات دانشکده فنی کاسپین توسط بنیاد محترم علمی آموزشی قلم چی

93/11/14

با وقف تعداد 40 عدد کامپیوتر به روز و تامین تجهیزات زیر ساختی شبکه فناوری اطلاعات توسط "بنیاد محترم علمی آموزشی قلم چی" سایت کامپیوتری دانشکده تجهیز شد.

در تاریخ 21/10/93 سایت کامپیوتر و زیر ساخت های شبکه فناوری اطلاعات دانشکده، با تجهیزات اهدایی از طرف بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و به روز شد. در این مراسم که با حضور نماینده محترم بنیاد علمی آموزشی قلم چی، نماینده محترم اداره اوقاف شهرستان تالش و همکاران، دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی کاسپین برگزار شد، تجهیزات وقف شده رسما تحویل دانشکده و اسناد وقف در حضور نماینده ی محترم اوقاف استان، امضا شد.

گزارش تصویری مراسم